Polskie

Tadeusz Mazowiecki

  • by

Jak ważne było to orędzie? Jest do dzisiaj przywoływane jako modelowe w sytuacjach konfliktowych w świecie. Pokazuje, że można i trzeba sobie wybaczyć.

Jan Paweł II

  • by

Poprzez wszystkie [wspomnienia – przyp. red.] powraca do mnie Jego postać, wyrazista, dynamiczna, kapłańska, biskupia, zaangażowana, odważna – człowiek szerokich horyzontów, pionier polskości, hierarcha Kościoła,… Czytaj więcej »Jan Paweł II

Hansjakob Stehle

  • by

Kardynał Kominek był zwykłym kapłanem, nie „księciem kościoła”, nigdy się tak nie postrzegał. Kapłanem, który szukał kontaktu z ludźmi i który chciał przezwyciężyć konflikty narodowe,… Czytaj więcej »Hansjakob Stehle

Rafał Dutkiewicz

  • by

Kardynał Kominek jest dla mnie symbolem ciężkiej pracy nad pojednaniem między narodami.