Kardynał Kominek jest dla mnie symbolem ciężkiej pracy nad pojednaniem między narodami.