Życie kardynała Kominka było dla mnie świadectwem człowieka żywej wiary. On miał wiarę prostą, nieskomplikowaną, chociaż był bardzo mądry, inteligentny i niesamowicie oczytany w dziedzinie historii, literatury, geografii Śląska. Jazda w aucie z księdzem kardynałem to była uczta, bo jak troszkę odpoczął po pracy […], zaczynał opowiadać. […] To nie był człowiek, który chodził na dwóch czy trzech płaszczyznach.