To był rok ’70. Zostałem powołany do godności biskupa przez papieża Pawła VI i wyznaczony jako administrator apostolski do Białegostoku. Po raz pierwszy uczestniczyłem w Konferencji Episkopatu Polski. Przydzielono mi pokój w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Nuncjatura Apostolska. Miał tam swój apartament również ksiądz kardynał Kominek, dlatego spotykaliśmy się na posiłkach, nie tylko na sali konferencyjnej, gdzie on siedział wśród dostojników, a my młodzi […] na końcu.