Kardynał Kominek był zwykłym kapłanem, nie „księciem kościoła”, nigdy się tak nie postrzegał. Kapłanem, który szukał kontaktu z ludźmi i który chciał przezwyciężyć konflikty narodowe, między sąsiadami – Niemcami i Polakami. Sam siebie rozumiał jako „most” i poprzez to, że działał tak blisko polsko-niemieckiej granicy, było to ciągłym motorem jego zachowania i jego myślenia.