Pomnik

Pomnik kardynała Bolesława Kominka został odsłonięty 3 XII 2005 r. z okazji 40. rocznicy wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.

Inicjatorem budowy pomnika był prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, a decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska Wrocławia 21 października 2004 roku w drodze jednomyślnej uchwały (nr XXVIII/2203/04).

Abp. Marian Gołębiewski przy pomniku kard. Bolesława Kominka

Autorem dzieła jest rzeźbiarz Sławoj Ostrowski, profesor z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a wykonawcą pracownia odlewnicza Emila Kosickiego w Komornikach koło Poznania.

Figura kardynała mierzy 4,35 m i waży 2 t. Kardynał został przedstawiony w stroju pontyfikalnym, trzyma w rękach gołębia jako symbol pokoju i listu wystosowanego do biskupów niemieckich.

Pod pomnikiem znajduje się napis w języku polskim i niemieckim: Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974) „…przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Pomnik znajduje się na skwerze na wyspie Piasek, tuż przy moście Tumskim we Wrocławiu, u wejścia na Ostrów Tumski.

Co roku 10 III, w rocznicę śmierci kardynała Kominka, pod pomnikiem składane są kwiaty.