Publikacje naukowe

Wokół Orędzia

Kardynał Bolesław Kominek Prekursor pojednania polsko-niemieckiego

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej
na Ziemiach Zachodnichi Północnych po II wojnie światowej

W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus

Jak powstało orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich
z 18 listopada 1965 roku