Languages

  • Polski
  • Deutsch

Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego

Kominek-okladka

Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego

red. Wojciech Kucharski i Grzegorz Strauchold

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wrocław 2009

Książka zawiera materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 4 grudnia 2008 r. we Wrocławiu. W książce znajduje się dwanaście artykułów poruszających kwestie związane z działalnością kardynała Bolesława Kominka oraz genezą i okolicznościami powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Wśród autorów znaleźli się ks. prof. Jan Krucina, wieloletni najbliższy współpracownik metropolity wrocławskiego, historycy zajmujący się problematyką relacji polsko-niemieckich: prof. Grzegorz Strauchold, prof. Piotr Madajczyk, dr Robert Żurek, historycy Instytutu Pamięci Narodowej: dr hab. Jan Żaryn, dr Łukasz Kamiński, dr Stanisław Bogaczewicz, którzy zajęli się relacjami państwo-Kościół, historycy Kościoła: bp prof. Jan Kopiec, ks. prof. Józef Pater, dr Wojciech Kucharski oraz młodzi badacze – mgr Joanna Giel i mgr Piotr Sroka.

W książce zamieszczona została obszerna część źródłowa zawierająca 69 dokumentów dotyczących treści, okoliczności powstania Orędzia, reakcji społecznej na nie oraz wybrane dokumenty związane z inwigilacją kardynała Bolesława Kominka. Materiały te zostały wytworzone przez organy bezpieczeństwa (w tym Departament I – wywiad i Departament IV zajmujący się walką z Kościołem), Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd do spraw Wyznań. Dokumenty te w większości nie były dotąd publikowane i dostarczają całkiem nowych informacji związanych z problematyką Orędzia.

Poważnym problemem, na jaki natrafiają badacze zajmujący się Orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich jest także brak nowoczesnej, krytycznej edycji tego tekstu. Tę lukę staramy się w niniejszym tomie wypełnić. Zamieszczając w trzeciej części tomu krytyczne wydanie tekstu niemieckiego oraz polskiego tłumaczenia opatrzonego przypisami merytorycznymi. Część ta została uzupełniona faksymilami oryginału Orędzia.

Oddając do rąk czytelników zbiór uwzględniający aktualny stan badań nad osobą i dziełem kardynała Kominka mamy nadzieję, że przyczyni się on do podjęcia szerszych badań na ten temat oraz spełni oczekiwania czytelników zainteresowanych historią Kościoła po drugiej wojnie światowej.

Aby zakupić książkę, należy wysłać zamówienie na adres biuro@pamieciprzyszlosc.pl