Languages

  • Polski
  • Deutsch

Kapłan Pojednania Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974

film_okladka

Reżyseria: Marcin Bradke

Współpraca reżyserska: Wojciech Kucharski, Grzegorz Auguścik

Scenariusz: Marcin Bradke

Zdjęcia: Grzegorz Auguścik

Produkcja: Poraj Media na zlecenie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Rok produkcji 2008

Film „Kapłan pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974" przedstawia drogę życiową metropolity wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka pokazując miejsca, w których się wychował, kształcił i dorastał, gdzie uczył się tolerancji i kultury europejskiej. Ukazuje także jego dokonania jako hierarchy kościelnego. Główny akcent położony został na działania, jakie podejmował na drodze do pojednania polsko-niemieckiego, a szczególnie na okoliczności powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym padły słynne słowa o przebaczeniu.
W filmie wykorzystano bogaty materiał archiwalny, w dużej części dotąd nieznany (m.in. z Archiwum Akt Nowych, Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Instytutu Pamięci Narodowej, z archiwum filmowego ks. Dr Jerzego Rasiaka, z archiwum Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"), wypowiedzi świadków historii, historyków i przyjaciół kardynała, wśród nich: prezydenta Richarda von Weizsäckera, kard. Henryka Gulbinowicza, doktora Hansjakoba Stehle, historyków Normana Daviesa, Piotra Madajczyka, Grzegorza Straucholda.

Aby zakupić film, należy wysłać zamówienie na adres biuro@pamieciprzyszlosc.pl