Languages

  • Polski
  • Deutsch

Wokół Orędzia

Ukazała się książka "Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego". Publikacja składa się z trzech głównych części: materiałów konferencyjnych, dokumentów związanych z Orędziem biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim oraz krytycznej edycji tekstu Orędzia.

Książka wydana została w ramach programu obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego”, zorganizowana przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 4 grudnia 2008 r. we Wrocławiu, miała charakter interdyscyplinarny. Wśród autorów znaleźli się ks. prof. Jan Krucina, wieloletni najbliższy współpracownik metropolity wrocławskiego, historycy zajmujący się problematyką relacji polsko-niemieckich: prof. Grzegorz Strauchold, prof. Piotr Madajczyk, dr Robert Żurek, historycy Instytutu Pamięci Narodowej: dr hab. Jan Żaryn, dr Łukasz Kamiński, dr Stanisław Bogaczewicz, którzy zajęli się relacjami państwo-Kościół, historycy Kościoła: bp prof. Jan Kopiec, ks. prof. Józef Pater, dr Wojciech Kucharski oraz młodzi badacze – mgr Joanna Giel i mgr Piotr Sroka.

W książce zamieszczona została obszerna część źródłowa zawierająca 69 dokumentów dotyczących treści, okoliczności powstania Orędzia, reakcji społecznej na nie oraz wybrane dokumenty związane z inwigilacją kardynała Bolesława Kominka. Materiały te zostały wytworzone przez organy bezpieczeństwa (w tym Departament I – wywiad i Departament IV zajmujący się walką z Kościołem), Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd do spraw Wyznań. Dokumenty te w większości nie były dotąd publikowane i dostarczają całkiem nowych informacji związanych z problematyką Orędzia.

Aby zakupić książkę należy wysłać zamówienie na adres: biuro@pamieciprzyszlosc.pl lub zadzwonić 071 334 90 44

Wystawa "Orędzie" ->

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej ->

45. rocznica wystosowania Orędzia ->

Szkoła im. Kardynała Bolesława Kominka ->