Languages

  • Polski
  • Deutsch

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej

Konferencja naukowa w 40.rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus 28 VI 1972 r.

28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI wydał konstytucję apostolską Episcoporum Poloniae Coetus, dzięki której struktura Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej została uporządkowana oraz dostosowana do granic państwa polskiego. Decyzja papieża została podjęta w wyniku długotrwałych starań kard. Stefana Wyszyńskiego oraz kard Bolesława Kominka. Wydanie tego dokumentu w znaczący sposób przyczyniło się do stabilności polskiej granicy zachodniej.

Celem konferencji jest podsumowanie stanu badań nad procesem organizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich oraz przypomnienie znaczenia tego procesu dla państwa polskiego.

Zapraszamy do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 8 listopada 2012 r.

Program konferencji

Wystawa "Orędzie" ->

45. rocznica wystosowania Orędzia ->

Szkoła im. Kardynała Bolesława Kominka ->

Wokół Orędzia ->