Languages

  • Polski
  • Deutsch

45. rocznica wystosowania Orędzia

W związku z obchodzoną 45. rocznicą wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zorganizował debatę "Rola Kościoła w europejskim pojednaniu".

Spotkanie odbyło się 18 listopada 2010 r. w refektarzu Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, o godzinie 17.00. W dyskusji udział wzięli: abp Marian Gołębiewski, Winfried Lipscher, prof. Kazimierz Czapliński oraz Marek Mutor. Słowem wstępnym podzielił się z zebranymi ks. prof. Jan Krucina.

Wcześnie, o godz. 13.00, pod pomnikiem kardynała zostały złożone kwiaty m.in. przez metropolitę wrocławskiego arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, panią konsul Anette Bussmann, prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza, Włodzimierza Sulejem – dyrektorem Wrocławskiego Oddziału IPN, Adolfa Juzwenkę – dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Jerzy Woźniak – prezesa Wrocławskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK, a także przedstawicieli Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków, środowiska kombatanckie, przedstawiciele duchowieństwa, a także studentów.

Wystawa "Orędzie" ->

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej ->

Szkoła im. Kardynała Bolesława Kominka ->

Wokół Orędzia ->