Languages

  • Polski
  • Deutsch

Wystawa "Orędzie"

W rocznicę wystosowania orędzia pojednawczego skierowanego do biskupów niemieckich, którego inicjatorem i autorem był kardynał Bolesław Kominek, Ośrodek przygotował wystawę" Orędzie". Ekspozycja w formie komiksu opowiada o okolicznościach pisania listu oraz reakcji komunistycznych władz na to wydarzenie.

Otwarcie wystawy 16 listopada, Bulwar kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu.

Podczas ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II polscy biskupi zebrani w Rzymie postanowili wystosować pięćdziesiąt sześć listów - zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski przypadające na 1966 r. - do episkopatów na całym świecie. Arcybiskupowi wrocławskiemu - Bolesławowi Kominkowi - powierzono napisanie listu do biskupów niemieckich. List ten znany jako Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich stał się jednym z najważniejszych dokumentów w historii Kościoła. Padło w nim fundamentalne zdanie: " udzielamy wybaczenia i prosimy o nie". Orędzie, którego celem było stworzenie warunków do pojednania polsko-niemieckiego zostało wykorzystane przez propagandę komunistyczną przeciw Kościołowi w Polsce, który przygotowywał się do świętowania milenium chrześcijaństwa. Po krótkim okresie dezorientacji Polacy stanęli po stronie hierarchów i tłumnie gromadzili się na kolejnych stacjach milenijnych. Po latach Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do idei pojednania i przebaczenia. 19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze powiedział: "Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać - nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza: zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii."

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej ->

45. rocznica wystosowania Orędzia ->

Szkoła im. Kardynała Bolesława Kominka ->

Um die Botschaft ->