Languages

  • Polski
  • Deutsch

Okładka książki Um die Botschaft. Kardinal Bolesław Kominek – Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung mehr über das Buch

Priester der Versöhnung. Kardinal Bolesław Kominek 1903-1974 Priester der Versöhnung. Kardinal Bolesław Kominek 1903-1974 mehr über den Film

Wystawa "Orędzie"

W rocznicę wystosowania orędzia pojednawczego skierowanego do biskupów niemieckich, którego inicjatorem i autorem był kardynał Bolesław Kominek, Ośrodek przygotował wystawę" Orędzie". Ekspozycja w formie komiksu opowiada o okolicznościach pisania listu oraz reakcji komunistycznych władz na to wydarzenie.